Obsahová analýza webu

Obsah stránek je stále důležitějším faktorem. Díky obsahové analýze webu zjistíte, jak kvalitní mají vaše stránky obsah po textové stránce neboli copywriting. Analýza řeší rozmístění a hustotu klíčových slov v textu, čitelnost, srozumitelnost a logickou strukturu obsahu webu. Prověříme, zda odkazy v textu fungují korektně a jsou ve správném tvaru. Navrhneme případné kroky k efektivnějšímu zpracování obsahu textu na webu, které přispějí lepší čitelnosti, zajímavosti a především zlepšení pozic ve vyhledávačích na optimalizovaná klíčová slova.