SEO analýza

Vyhledávače hodnotí webové stránky podle mnoha faktorů, které ovlivňují jejich zobrazení ve výsledcích vyhledávání (tzv. SERP). SEO analýza zkoumá stav všech nejdůležitějších vlastností vašich stránek právě v souvislosti s optimalizací pro vyhledávače. Díky kompletní analýze zjistíte, v čem je váš web dobrý a na co se v budoucnu zaměřit nebo co zlepšit.

Analýza SEO, první krok k úspěchu webových stránek

Detailní rozbor stránek by měl být prvním krokem k dosažení stanovených cílů. Ověřenými postupy prozkoumáme nejen váš web, ale také jeho okolí a odkazový profil. Vyhledávače jako je Google nebo Seznam hodnotí nejen samotné stránky (on page faktory), ale zaměřují se také na kvalitu odkazů vedoucích z cizích stránek a další prvky mimo samotný web (Off page faktory).

Co obsahuje SEO analýza neboli SEO Audit?

Každá analýza má své opodstatnění a každá řeší jinou oblast SEO. Proto, aby nebyla pouhým kusem papíru, ale plnila svůj účel, musí být zpracována s nadhledem odborníků, kteří díky své praxi vědí, co je podstatné a co lze vynechat. SEO analýza neboli SEO audit obsahuje hned několik dílčích analýz, které se zaměřují na jednotlivé faktory s vlivem na stránky. Součástí našeho kompletního SEO auditu může být dle potřeby také:

SEO audit lze dále provázat například s analýzou konkurence, uživatelským testováním a dalšími analýzami, které dokážou zjistit, kde je problém. Podívejte se detailně, co jednotlivé SEO analýzy znamenají. Na SEO analýzách spolupracujeme také s Proweby.cz.

Nedílná součást analýzy je SEO report

Stejně jako každá práce vyžaduje své vyhodnocení je i výstupem našich aktivit SEO report. Jeho cílem je srozumitelnou formou informovat majitele stránek (klienta) o zjištěných silných a slabých stránkách webu, včetně následných doporučení.

SEO report zpracováváme pro všechny naše zákazníky. Report je pro nás naprostou samozřejmostí a při dlouhodobé spolupráci jej podáváme pravidelně. SEO report nepovažujeme za zbytečnou administrativu. I pro nás je totiž zdrojem důležitých informací pro operativní projektové řízení.