Analýza zdrojového kódu webu

Analýza zdrojového kódu slouží ke zhodnocení stavu sémantického značení ve zdrojovém kódu, aktuálního stavu meta tagů a případného výskytu duplicitního obsahu. Spolu s analýzou zdrojového kódu prověříme, zda se URL adresy zobrazují dle aktuálních standardů SEO. Vyhodnocení analýzy zdrojového kódu nám poskytne informace, na základě kterých navrhneme úpravy HTML kódu a URL adres. Modifikace pomohou k lepší indexaci a čitelnosti pro roboty internetových vyhledávačů.