Analýza komunikace na sociálních sítích

Tato analýza se zaměřuje na hodnocení webové stránky z pohledu jejich přístupnosti ke sdílení na sociálních sítích. Zhodnotíme, jaké možnosti váš web v souvislosti se sociálními sítěmi nabízí. Zároveň navrhneme řešení, která přispějí k zviditelnění webu a vaší značky.