Analýza klíčových slov

Během analýzy klíčových slov zhodnotíme stávající text na stránkách a na základě oboru, konkurenceschopnosti a cílů webu zvolíme optimální sadu klíčových slov, jejich spojení a variace. Na stránkách také zhodnotíme text a analyzujeme hustotu klíčových slov. Analýza klíčových slov nám pak umožní specifikovat rozdělení klíčových slov pro jednotlivé stránky. Součástí je i návrh efektivního využití klíčových slov v důležitých částech zdrojového kódu – title, description a struktury nadpisů h1, h2 a h3. Tím dosáhneme zlepšení optimalizace stránek, a tedy i větší návštěvnosti webu.