Konverzní poměr

Konverzní poměr – další magické slůvko, na které dříve či později narazí každý provozovatel e-shopu nebo i webu, který je jen prezentací firmy.

Co je konverze

Konverzí se nazývá moment, kdy návštěvník webu vykoná požadovanou akci. Může se jednat například o odeslání poptávkového formuláře, nákup zboží, nebo třeba stažení manuálu.

Co je konverzní poměr

Konverzním poměrem se pak nazývá procento návštěvníků z celkové návštěvnosti, kteří vykonají konverzi. Vypočítává se tedy podle vzorce:

počet konverzí / návštěvnost x 100

Příklad: Pokud máme počet konverzí 40 a návštěvnost webu 800 uživatelů, pak vypočítáme konverzní poměr  takto:

40 / 800 x 100 = 5%

Jak zvýšit konverzní poměr?

Odpověď nikdy nebude jednoduchá. Vysoký konverzní poměr je vždy výsledkem pečlivé práce, která začíná už při tvorbě webu. Obecně lze říci, že na něj má vliv grafika, SEO, funkce webu, ale také třeba zacílení PPC na správnou podstránku webu.

Co se konverzním poměrem měří?

Používá se například na vyhodnocení efektivity kampaní, kdy vypočítáváme, kolik procent příchozích návštěvníků provedlo nákup. Podle toho pak můžeme snadno určit, který zdroj návštěvnosti je nejvýkonnější.